25-2018 Domek Myśliwski Wyłonienie Operatora Zewnętrznego wyznaczonymi pomieszczeniami w budynku Domku Myśliwskiego w zabytkowym zespole pałacowo parkowym w Karolinie, w miejscowości Otrębusy, zrewitalizowanego w ramach projektu Zabytkowy Park Mazowsza Wizytówką Regionu.

Przedmiotem koncesji jest efektywne administrowanie pomieszczeniami w budynku Domku Myśliwskiego w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym w Karolinie, w miejscowości Otrębusy, zrewitalizowanym w ramach projektu Zabytkowy Park Mazowsza Wizytówką Regionu współfinansowanego z ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, działanie 6.1 Kultura,

do góry