24 -2018 tablica informacyjna Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z zasadami promocji projektów dla Beneficjentów POIiŚ na lata 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji. (znak sprawy: tablica informacyjna - 24 -2018)

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Metadane

Data publikacji : 16.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP Mazowsze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Beata Ratuska
do góry