23-2018 oświetlenie - dostawa oświetlenia scenicznego dla PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego (znak sprawy: oświetlenie – 23 - 2018)

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Metadane

Data publikacji : 31.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP Mazowsze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Beata Ratuska
do góry