2018 - 4 -Pałac - Przebudowa Pałacu w ramach projektu pn. „Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach” (znak sprawy: Pałac - 4 -2018)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). UWAGA! 14 marca 2018 godz.12:00 wizja lokalna w PZLPiT Mazowsze, ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy UWAGA! zmiana terminu składania ofert UWAGA! 23 marca 2018 godz. 11:00 wizja lokalna w PZLPiT Mazowsze,

Metadane

Data publikacji : 02.03.2018
Data modyfikacji : 26.03.2018
Obowiązuje od : 02.03.2018
Obowiązuje do : 21.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP Mazowsze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Beata Ratuska
Osoba modyfikująca informację:
Beata Ratuska
do góry