Strona znajduje się w archiwum.

2018 - 3 - nadzór inwestorski - Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla projektu pn. „Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach” (znak sprawy: nadzór inwestorski - 3 -2018)

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Metadane

Data publikacji : 02.03.2018
Data modyfikacji : 08.05.2018
Obowiązuje od : 02.03.2018
Obowiązuje do : 14.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP Mazowsze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Beata Ratuska
Osoba modyfikująca informację:
Beata Ratuska
do góry