Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

2020/4 „Wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie wystawy do projektu pn. „Utworzenie bazy kulturalno edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach”

Postępowanie prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie wystawy do projektu pn. „Utworzenie bazy kulturalno edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach” numer postępowania: 2020/4

Postępowanie prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl w trybie przetargu nieograniczonego na:
 „Wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie wystawy do projektu pn. „Utworzenie bazy kulturalno edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach” 
numer postępowania: 2020/4
Termin składania ofert - 23.09.2020 do godz. 13:00
Termin otwarcia ofert - 23.09.2020 godz. 13:30

Metadane

Data publikacji : 14.08.2020
Data modyfikacji : 05.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP Mazowsze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Beata Ratuska
Osoba modyfikująca informację:
Beata Ratuska
do góry