4-2019 Zakup, dostawa i montaż aparatury do gabinetu fizjoterapii (znak sprawy: sprzęt do fizjoterapii – 4 - 2019)

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Metadane

Data publikacji : 28.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP Mazowsze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Beata Ratuska
do góry