2-2019 Zakup i dostawę cyfrowego systemu bezprzewodowego z nadajnikami i mikrofonami na potrzeby koncertów wyjazdowych

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Metadane

Data publikacji : 21.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP Mazowsze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Beata Ratuska
do góry